Crystal K.A.M.

Sklo

Sklo je číra hmota na umelecké a úžitkové spracovanie. Sklo môžeme rozdeliť podľa jeho chemického zloženia na:
  • Sodnaté sklo - ľahko taviteľné sklo, sklo vhodné na fúkanie
  • Draselné sklo - tvrdé sklo, sklo vhodné na rezanie a brúsenie
  • Olovnaté sklo - mäkké sklo, sklo vhodné na liatie do foriem a na výrobu optického skla
Sklo a jeho vlastnosti:
  • tvrdosť – dôležitá vlastnosť pre sklo. Tvrdosť závisí od chemického zloženia skla
  • krehkosť – sklo je krehké, čo sa dá odstrániť pri výrobe napr. vrstvením, tvrdením
  • taviteľnosť a tepelná rozťažnosť – vďaka týmto vlastnostiam je sklo možné formovať do najrôznejších tvarov
  • tepelná vodivosť – sklo je tepelný vodič, čo je dôležité pri varnom skle a pri žiarovkách
  • chemická odolnosť - je veľmi dobrá vlastnosť pre sklo, ktorú možno zvýšiť pridaním prísad
  • priehľadnosť - charakteristická vlastnosť pre sklo. Iné materiály túto vlastnosť nemajú.
  • lesk - je typický najmä pre kryštálové sklo, závisí od lomu svetla, jeho odrazu, čírosti, hladkosti povrchu
  • lom svetla – tiež charakteristický pre sklo. Lom svetla závisí od chemického zloženia, ktoré sklo má.
Všetky vlastnosti typické pre sklo závisia od chemického zloženia skla. Vhodným zložením surovín je možné vytvoriť sklo s požadovanými vlastnosťami.

Všetky uvedené vlastnosti majú vplyv na kvalitu skla a výrobkov zo skla. Vďaka vhodným vlastnostiam sklo prepožičiava svoje výhody aj výrobkom, ktoré sú z neho vyrábané.

Z katalógu výrobkov Crystal K.A.M. vyberáme

Crystal KAM, Valaská Belá 85, 972 28
tel.: +421 (0)46 545 83 00 | tel.: +421 (0)948 316 317 | www.crystalkam.com | info@crystalkam.com

Created by © 2011 - 2018 Polygrafia Gutenberg, s.r.o. All rights reserved.